Flota Samochodów Zastępczych Landcar

Zawsze w gotowości, zawsze do twojej dyspozycji

Wypożyczalnia

 

 • Samochody klasy A, B, C, D i FD (mini bus)
 • Odbiór w siedzibie firmy lub podstawienie do klienta

Samochody zastępcze

 

 • Auta opłacane z ubezpieczenia OC sprawcy
 • Dla stałych klientów na czas napraw w serwisie

Indywidualna oferta

 

 • Negocjacja kosztów przy wynajmie długoterminowym
 • Rabaty dla stałych klientów firmy Landcar

Wypożyczalnia

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom Kia Landcar w ramach swojej wypożyczalni oddaje do dyspozycji Klientów szereg samochodów z segmentu A, B, C, D oraz FD (mini bus). Flota samochodowa wypożyczalni jest nieustannie powiększana, tak aby model odpowiedni dla Państwa potrzeb był zawsze dostępny.

Samochody zastępcze

Nasza flota jest do dyspozycji w przypadkach kolizji drogowych, w których koszt najmu jest pokrywany z ubezpieczenia OC sprawcy lub po prostu dla tych z Państwa, którzy chcą wynająć samochód na czas prac trwających w serwisie.

Wynajem długoterminowy

Dla osób zainteresowanych wynajmem na okres dłuższy niż 30 dni lub w przypadku zapotrzebowania na więcej niż jeden samochód, oferta jest przygotowywana indywidualnie. Zapraszamy do kontaktu, omówienia szczegółów i negocjacji cen.

Tabela cen

Ceny netto za 1 dobę bez limitu kilometrów.

 

Klasa A (Picanto) – 120 netto
Klasa B (Rio/Stonic/Venga/Soul) – 140 netto / B+ 145 netto
Klasa C (Ceed/Xceed/Niro) – 150 netto / kombi 160 netto / C+ 165 netto / kombi 175 netto
Klasa D (Optima/Proceed) – 170 netto / kombi 180 netto / D+ 195 netto / kombi 205 netto
Klasa MINIVAN (Carens) – 180 netto
Klasa SUV (Sportage) – 200n (Sorento) – 250 netto
Klasa EV (eNiro/eSoul) – 550 netto
Klasa FD (Ducato) – 300n / (Iveco) – 350 netto

Wszystkie samochody w naszej wypożyczalni posiadają pełny pakiet ubezpieczenia OC, AC i Assistance.

Bez limitu kilometrów, na całym terenie Polski!

Dodatkowo:
1) Pojazdy posiadają ubezpieczenie AC, OC, NNW, które jest wliczone w cenę wynajmu samochodu
2) Wynajem długoterminowy negocjowany indywidualnie
3) Samochody wydawane z pełnym bakiem, podlegają zwrotowi z taką samą ilością paliwa
4) Sprawy eksploatacyjne typu: (naprawa koła, wymiana żarówki, płyn do spryskiwaczy) we własnym zakresie
4) Koszty udziału własnego w szkodzie 2000 zł możliwość wykupienia zniesienia udziału własnego w szkodzie 50 zł/doba
5) Opłata za 1 km podstawienia i odbioru pojazdu zastępczego 2,0 zł
6) Opłata za wydanie lub odbiór samochodu poza godzinami pracy 50 zł
7) W przypadku zwrotu samochodu nie umytego i nie odkurzonego dodatkowa opłata 150 zł
8) Dla stałych klientów atrakcyjne rabaty
Podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%

Regulamin

Umowa najmu pojazdu:

 1. Wynajmujący oddaje do używania samochód ………………………………………………… Nr. rejestracyjny ……………………………………………

 

 1. Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu kwotę ………………………… netto/brutto za jedną dobę używania samochodu,

o którym mowa w ustępie 1 niniejszej umowy.

Regulamin:

 1. Wynajmujący zobowiązuje się oddać samochód, o którym mowa w ust. 1 do używania czysty, sprawny technicznie, z pełnym zbiornikiem paliwa.
 2. Biorący do użytkowania zobowiązany jest w okresie najmu:
  a)dbać o serwis pojazdu na czas i konserwację z należytą starannością, przeprowadzając kontrole oleju, płynu chłodzącego silnik i oświetlenia. W przypadku utraty gwarancji na samochód z winy Najemcy lub osoby kierującej samochodem, o którym mowa w ust. 1, a w szczególności brak dostarczenia pojazdu na wymagany przegląd okresowy, Najemca zobowiązany jest uiścić karę umowną w wysokości 3000 zł netto,
  b)użytkowania go tylko zgodnie z jego przeznaczeniem oraz nie prowadzić, ani nie udostępniać samochodu, o którym mowa w ust. 1 osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Najemca oświadcza, że jest trzeźwy w momencie wypożyczenia samochodu.
  c)dbania o przekazany samochód, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje ZAKAZ PALENIA TYTONIU, w przypadku wykrycia naruszenia, Najemca zobowiązany jest uiścić karę umowną w wysokości 500 zł netto.
  d)zwrotu czystego, sprawnego technicznie pojazdu, z pełnym zbiornikiem paliwa,
  e)nieudostępniania przekazanego samochodu, o którym mowa w ust. 1 osobom trzecim bez pisemnej zgody Wynajmującego,
  f)używania samochodu, o którym mowa w ust. 1 tylko na terytorium RP, za wyjazd za granicę bez pisemnej zgody Wynajmującego, Najemca zobowiązany jest uiścić karę umowną   w wysokości 5000 zł netto,
  g)przy opuszczaniu samochodu, o którym mowa w ust. 1, do użycia wszelkich zabezpieczeń przed kradzieżą, w szczególności do zamknięcia zamków, zabrania z samochodu, o którym mowa w ust. 1 kluczyków oraz dokumentów pojazdu.
 3. W przypadku zwrotu przez Najemcę brudnego samochodu, o którym mowa w ust. 1, Najemca zobowiązany jest uiścić karę umowną w wysokości 150 zł netto, a w przypadku zwrotu przez Najemcę brudnego samochodu z plamami na siedzeniach lub tapicerce, w bagażniku, Najemca zobowiązany jest uiścić karę umowną w wysokości 300 zł netto.
 4. Nie przewozić w samochodzie, o którym mowa w ust. 1zwierząt bez wyraźnej pisemnej zgody Wynajmującego. W razie przewożenia zwierząt w pojeździe naliczona zostanie kara umowna w wysokości 300 zł netto za pranie.
 5. Zatankowanie samochodu, o którym mowa w ust. 1 niewłaściwym paliwem: koszty naprawy zgodnie z cennikiem ASO + utylizacja złego paliwa oraz dotankowanie paliwa 50 netto + paliwo (do ceny najbliższej stacji + 1,50 zł netto/litr paliwa).
 6. Najemca przy każdorazowym opuszczaniu samochodu, o którym mowa w ust. 1, zobowiązany jest do użycia zamontowanych w nim zabezpieczeń przed kradzieżą oraz zabrania z niego kluczyków oraz dokumentów pojazdu.
 7. W przypadku kradzieży samochodu, o którym mowa w ust. 1, Najemca, który naruszy postanowienie ust. 8 niniejszej umowy zobowiązany jest do zapłaty pełnej wartości samochodu, o którym mowa w ust. 1.
 8. Najemca zobowiązany jest uiścić karę umowną w wysokości 2000 zł netto za każdy przypadek:
 9. a)spowodowania wypadku lub kolizji drogowej z udziałem samochodu, o którym mowa w ust. 1,
 10. b)kradzieży samochodu, o którym mowa w ust. 1,
 11. c)stwierdzenia przez Wynajmującego braków wyposażenia samochodu, o którym mowa w ust. 1 uszkodzeń pojazdu powstałych w czasie użytkowania, zerwania zabezpieczeń fabrycznych lub wymiany części samochodu oraz w przypadku zgubienia bądź kradzieży kluczyków lub dokumentów samochodu, o którym mowa w ust.1.

Powyższe nie wyklucza prawa dochodzenia przez Wynajmującego od Najemcy odszkodowania przewyższającego karę umowną.

 1. Niezależnie od odpowiedzialności z pkt. 10, w przypadku powstania uszkodzeń w czasie używania przez Najemcę samochodu, o którym mowa w ust. 1 niniejszej umowy oraz odmowy wypłaty odszkodowania (w całości lub części) przez ubezpieczyciela, Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów ich usunięcia do pełnej wysokości.
 2. W razie wypadku lub kradzieży Najemca – ZOBOWIĄZANY JEST DO NATYCHMIASTOWEGO KONTAKTU Z WYNAJMUJĄCYM pod numerem:

+48 501 504 502 lub +48 512 331 304 oraz do powiadomienia Policji, a także do spisania protokołu wypadku oraz danych świadków zdarzenia.

 1. Najemca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za naruszenia przepisów Ruchu Drogowego. W razie wykrycia w przyszłości wykroczenia, Najemca zobowiązuje się uiścić opłatę w wysokości 100 zł netto za udzielenie informacji o danych sprawcy mandatu/wykroczenia organowi ścigania. Najemca zobowiązuje się do uiszczania opłat za przejazd autostradą, opłat za korzystanie z parkingów publicznych i prywatnych w okresie najmu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Najemca zapoznał się z warunkami, akceptuje je i potwierdza odbiór nieuszkodzonego pojazdu własnoręcznym podpisem.
 4. Biorący do użytkowania został poinformowany, że auto zastępcze wydawane jest jedynie na czas do zakończenia naprawy, lub do końca okresu podanego przez ubezpieczyciela. Po tym czasie klient zobowiązany jest do natychmiastowego zwrotu pojazdu. W przypadku przetrzymania pojazdu będą naliczane opłaty w wysokości 150 zł netto za 1 dobę.
 5. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia wydania pojazdu do dnia jego zwrotu.
 6. Poza pojazdem określonym w ust. 1 przedmiotem najmu/użyczenia jest wbudowany w pojeździe odbiornik radiowy i stanowi on odrębny przedmiot najmu/użyczenia. Strony zgodnie ustalają, że zawierają umowę najmu/użyczenia odbiornika radiowego na czas umowy najmu/użyczenia pojazdu i w celu tożsamym z umową najmu/użyczenia pojazdu.
 7. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy znajdujące się wewnątrz samochodu, o którym mowa w ust.1w momencie zwrotu. Wynajmujący dołoży wszelkich starań, aby powiadomić Najemcę, jeśli Wynajmujący znajdzie w pojeździe pozostawione rzeczy osobiste. W przypadku nieodebrana rzeczy w ciągu 2 tygodni od poinformowania Najemcy, rzecz zostanie zutylizowania.
 8. Klauzula Informacyjna RODO (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2026), informacja o przetwarzaniu danych osobowych jest wywieszona w dziale wypożyczalni oraz na stronie internetowejhttps://landcar.pl/rodo/

Damian Modranka

Specjalista ds. Zarządzania Flotą